Zevensprongliedjes

Hieronder vind je de zevensprongliedjes behorende bij de lesmethodes in de leeftijdscategorie 4-6 jaar.

Jaar 1

Onderstaande liederen zijn gezonden door Jeugdkoor Suëstra (Parochie H. Amelberga Susteren), o.l.v. dirigente Yvonne van Helvert-Demandt.

 1. God begon met niets
 2. Adam en Eva
 3. Kaïn en Abel
 4. Noach had een boot
 5. Abram en Sara I
 6. Abram en Sara II
 7. Heb je wel gehoord van de goede Sint Niklaas
 8. Maria en Jozef
 9. De wijzen
 10. De keer dat hij zoek was
 11. Johannes de Doper
 12. Bruiloft in Kana
 13. Hof van olijven
 14. De morgen van Pasen
 15. De vrienden van Jezus
 16. De eerste Kerk

Jaar 2

Onderstaande liederen zijn ingezongen door Kinderkoor St. Jan de Doper uit Blerick o.l.v. Edwin Houtakkers.

 1. De toren van Babel
 2. Esau en Jakob
 3. De gevlekte geitjes
 4. Jakob en Esau
 5. Saul wordt koning
 6. David en Goliat
 7. Sinterklaas Goedheiligman
 8. Jezus geboren
 9. De blinde
 10. De dochter van Jaïrus
 11. Lazarus
 12. De storm op het meer
 13. Jezus' laatste dag
 14. De morgen van Pasen
 15. Jezus wandelt over het water
 16. Zacheüs
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2024 Bisdom Roermond