Materiaal op trefwoord

Hieronder vindt u een overzicht met al het materiaal behorende bij het trefwoord 'Geloofsbelijdenis'.

Geloofsbelijdenis (1137)

Leeftijdscategorie(ën): 13-15 jarigen / Begeleider
Soort materiaal: Link
Trefwoord(en) behorende bij dit materiaal:
Credo, Geloofsbelijdenis

Ik geloof (2269)

Leeftijdscategorie(ën): 10-12 jarigen / Deelnemer
Soort materiaal: Vormsel - Vormselkracht
Trefwoord(en) behorende bij dit materiaal:
Anders-zijn, Geloofsbelijdenis, Kiezen, Vormsel
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2024 Bisdom Roermond