Vader, zoon en Heilige Geest

Vader, zoon en Heilige Geest

Johannes 4:14  ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’

Hoe zit dat Vader + Zoon + Heilige Geest? Wil je dat weten kijk dan dit filmpje
https://youtu.be/wjlS1H6crmg

Water van de aarde geeft leven op aarde. Water van Jezus geeft eeuwig leven:
https://youtu.be/zzlVMsLQPXQ

Goede Jezus,
Ik ben gedoopt met water en heilige Geest,
Dank u wel dat ik voor altijd
verbonden ben met U;
Vader, Zoon

Pagina afdrukken | 1839 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2024 Bisdom Roermond