De doop

De doop

Mattheüs 28:19  “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”

Lieve Jezus,
Dank U wel dat door het Doopsel
U in mijn hart bent gekomen.
Amen.

Pagina afdrukken | 1645 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2022 Bisdom Roermond