Deelname aan Eucharistie

Aanvullende tekst:

Een tekst van spiritueel coach Thomas a Kempis (1380-1471) waarin hij kostbare adviezen geeft aan zijn leerlingen in zijn tijd (vijftiende eeuw) wat betreft deelname aan de eucharistie:

‘Het is belangrijk je goed voor te bereiden op de maaltijd van de Heer’

‘De geliefde Heer zegt: Ik houd van zuiverheid en geef graag het goede zoals het door Mij is bedoeld. Ik ben op zoek naar een open en zuiver hart om daar te rusten. Maak voor Mij een eetzaal klaar en breng alles in gereedheid, en Ik zal samen met mijn leerlingen bij jou op een traditionele manier de paasmaaltijd gebruiken (Marcus 14,14). Als je wilt dat Ik bij jou kom en bij jou blijf wonen, doe dan het oude brooddeeg weg (1 Korintiërs 5,7). Maak de woning van je hart goed schoon, houd de smerigheid van de wereld buiten je woning en laat je niet verleiden. Ga als een eenzame mus op het dak zitten (Psalm 102,8) en overdenk met spijt en berouw je eigen fouten (Job 10,1). Want als je iemand echt lief hebt, maak je voor je geliefde het beste en mooiste verblijf klaar, het mooiste wat je te bieden hebt. Daarmee laat je zien hoeveel je van je geliefde houdt. Daarbij is het goed te weten dat je niet op eigen kracht of door eigen verdienste in staat bent je goed voor te bereiden op de maaltijd van de Heer. Zelfs als je een voorbereidingstijd van een jaar zou nemen en alleen maar daarmee bezig zou zijn, is dat nog niet voldoende.

Het kan alleen maar met mijn hulp, steun en liefde, omdat Ik het goede met je voor heb. Alleen op die manier word je tot mijn tafel toegelaten. Het is net als met de bedelaar die door de rijke uitgenodigd wordt voor de maaltijd en daar niks tegenover kan stellen, behalve te buigen voor de rijke en hem te bedanken. Doe dus dat wat in je mogelijkheden ligt en doe dat met grote inzet en spirit. Neem met eerbied, ontzag en liefde deel aan de maaltijd van de Heer, en niet uit sleur en gewoonte of omdat het moet. Ik heb je immers zelf uitgenodigd. Ik heb aangegeven hoe het moest gebeuren, en Ik zal aanvullen wat er nog ontbreekt. Kom dus naar Mij toe en ontvang Mij.

Wanneer Ik je help in en met je geloof, dank God daar dan voor. Niet omdat je het hebt verdiend, maar omdat Ik je geholpen heb. Als je die hulp, steun en liefde niet hebt ontvangen, en je voelt je erg rot en alleen, zorg en dan voor dat je blijft bidden en smeken en blijft kloppen aan mijn deur. Blijf daar zo lang mee doorgaan totdat je een kruimel (Matteüs 15,27) of een druppel van mijn hulp, steun en liefde ontvangen hebt. Jij hebt Mij nodig, Ik jou niet. Je kunt Mij niet goed of beter maken, nee, Ik kom jou goed en beter maken. Je komt tot Mij om weer te worden zoals Ik je heb bedoeld en één met Mij te worden. Je komt tot Mij om opnieuw hulp, steun en liefde van Mij te ontvangen, opdat je je leven met kracht en spirit kunt verbeteren. Ga niet te gemakkelijk om met mijn hulp, steun en liefde, maar bereid je met heel je hart en met inzet van al je krachten voor om je geliefde bij je binnen te laten.

Het is belangrijk dat je je niet alleen goed en gelovig voorbereidt op de maaltijd van de Heer, maar dat je dat sterke geloof ook vasthoudt na de maaltijd van de Heer. Een goede gerichtheid op God is na die tijd even belangrijk als vóór de maaltijd van de Heer. Want het helpt je nog meer hulp, steun en liefde van God te krijgen. Als je meteen weer contact met anderen en steun van anderen zoekt, maak je het voor jezelf erg moeilijk op God gericht te blijven. Let er dus op dat je je niet meteen weer in van alles en nog wat stort en met jan en alleman praat (Matteüs 4,7). Blijf gericht op God en geniet van je relatie met Hem. Je hebt een relatie met Mij die niemand op de wereld van je kan afpakken. Geef je dus volledig aan Mij over, zodat je niet meer voor jezelf leeft, maar voor Mij, bevrijd van alle zorgen.

Uit: De navolging van Christus in jonge taal, van Thomas a Kempis

Ter overweging bij voorgaande tekst

Vragen

  • Welke voorwaarden worden genoemd door Thomas a Kempis om goed eucharistie te kunnen vieren?
  • Is eucharistie vieren vooral een kwestie van ‘ontvangen’?
  • Komt het begrip ‘verlossing’ er in voor?
Pagina afdrukken | 1804 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2021 Bisdom Roermond