Antwoorden:

1.      Koning Herodes.

2.      In de stad Betlehem in Juda.

3.      Dat staat niet in de Bijbel. Volgens legenden zijn het drie mannen: Melchior, Balthasar en Caspar.

4.      Zij volgden een ster.

5.      Hij was bang dat de nieuwe koning naar de troon zou grijpen.

6.      Alle geleerden.

7.      Het stond geschreven in de oude boeken.

8.      Als je de nieuwe koning gevonden hebt, laat het mij weten.

9.      De ster bleef stil staan.

10.  Het Kind met zijn moeder Maria.

11.  Zij vielen op hun knieën en betuigden het kind hun hulde.

12.  Goud, wierook en mirre.

13.  In een droom werden zij door God gewaarschuwd niet naar Herodes te terug te gaan.

14.  Jozef.

15.  Herodes was op zoek naar het kind om het te doden.

16.  Naar Egypte.

17.  Om alle jongetjes onder de twee jaar te doden.

18.  Nadat Herodes gestorven was.

19.  Opnieuw in een droom

20.  In Nazaret in Galilea.

Pagina afdrukken | 1984 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2021 Bisdom Roermond