Pasen – een nieuwe dag

Pasen – een nieuwe dag  (Matteus 28)

“De engel zei tegen de vrouwen: Jezus is hier niet. Hij is verrezen”.

De vrouwen gaan naar het graf en zien dat de steen is weggerold.
Dit werkje laat dat zien. Als je het uitprint op dik wit papier kun je het mooi kleuren.

Uit het open graf straalt het licht van de engel.

Jezus geeft de apostelen een opdracht. Ze moeten de mensen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Door de doop wordt je een kind van God en een leerling van Jezus.

Op de kleurplaat hebben de mensen geen gezicht. Kun jij ze tekenen?

Hoe zullen ze kijken als een kindje een kind van God wordt?

Gebedje:
Goede God, dank U voor Jezus die is verrezen. Dank U dat Jezus ook voor mij is gestorven en voor mij leeft. Wilt U mij helpen goed naar Jezus uw Zoon te luisteren, omdat U ook mijn Vader wilt zijn. Amen

Pagina afdrukken | 1512 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2024 Bisdom Roermond