Het lijdensverhaal van Jezus

Het lijdensverhaal van Jezus- een weg door de nacht 

(Matteus 26 en 27) “Dit is mijn Bloed van het Verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden”.

De mensen zijn tegen Jezus. Zelfs de leerlingen laten Jezus is de steek. Judas verraadt Hem. Petrus zegt dat hij Jezus niet kent. En andere leerlingen vallen in slaap terwijl Jezus bidt.
Kun jij de 10 verschillen vinden?

Jezus is onschuldig maar wordt op het kruis geslagen.

Hij neemt zo de zonden van alle op mensen Zich.
Het kruisje in het werkje kun je maken, zodat je daar aan kunt denken.

Ook kun je er bij het kruisje aan denken dat Jezus veel heeft geleden voor alle mensen en dat Hij ons wil helpen als wij het moeilijk hebben.
Jezus wordt niet boos op de mensen maar vergeeft hun.
Ook de mensen die zeggen dat Hij op het kruis moet worden geslagen vergeeft Hij.

Als Jezus op het kruis hangt zegt Hij:   (vul op de streepjes de letter a  of  e in)

“V_d_r   v_rg__f  hun, w_nt  zij  w_t_n  ni_t  w_t  zij do_n”.

Gebedje:
Goede God, U houdt zoveel van alle mensen. Dank U dat U de zonden vergeeft. Wilt U ook mij vergeven wat ik fout heb gedaan. Wilt U mij helpen trouw bij Jezus te blijven? Amen. 

Pagina afdrukken | 994 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2022 Bisdom Roermond