De doofstomme spreekt

De doofstomme spreekt ( Marcus 7, 31-37)

‘Effeta, ga open’, zei Jezus. En meteen was de man genezen.

Kun jij deze puzzel oplossen? Print alleen de eerste bladzijde uit en controleer de antwoorden op de tweede bladzijde.

Wat gebeurt er met de doorstomme man? Met deze ‘draaischijf’ kun jij het verhaal vertellen aan ieder die het maar wil horen.

Gebedje:
Goede God, wilt U mijn oren openen voor uw Blijde Boodschap en mij helpen die goed te begrijpen. Wilt U mij ook vertrouwen geven zodat ik over uw goede daden kan spreken. Amen.

Pagina afdrukken | 1380 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2024 Bisdom Roermond