Herders krijgen een boodschap en zien Gods Zoon

Herders krijgen een boodschap en zien Gods Zoon (Lucas 2,1-20)

'Gloria, eer aan God in de hoge hemel, en op aarde aan de mensen van wie Hij houdt'

De engelen verlichten de hemel. Kijk maar eens hoe de herders verrast omhoog kijken op deze kleurplaat.

De herders gaan meteen op weg om het kindje Jezus te zoeken. Zij begroeten Hem in een stal.
Met deze bouwplaat kun je een klein stalletje maken. Met het kindje Jezus, zijn moeder Maria en Jozef
Eerst mooi kleuren, dan knippen en in elkaar zetten

Goede Vader, dank U voor uw Zoon Jezus. Laat mij ook zoals de herders naar Jezus gaan en tot Hem bidden. Want Jezus is mijn Verlosser en mijn Helper. Amen.

Pagina afdrukken | 809 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2021 Bisdom Roermond