Werk aan de winkel

Werk aan de winkel

Wie zijn mijn naasten?  God geeft ons vele momenten waarin we Hem kunnen dienen.  Denk bijvoorbeeld aan de tekst. Mat 25 34-46 (als je hem niet meer weet zie hieronder)  Ook en juist op momenten waarop we er misschien even geen zin in hebben of moe zijn. God weet en ziet wat we doen voor Hem/anderen, Hij zal ons belonen.

Efeziërs 6,8 
Want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen.

Mat 25 34-46
 “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 41 Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42 Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 44 Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45 En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” 46 Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

Maak gedurende deze maand eens een lijst van de momenten waarop je kansen kreeg om iets speciaals, diensbaars te doen voor een ander. Maak aan de andere kant een lijstje waarop je turft of je het op dat moment ook echt gedaan hebt of niet.  De volgende keer kan je dit met elkaar bespreken.

Films

Moeder Teresa
Pay it forward
Ultimate gift
Fireproof

De brugwachter
http://www.youtube.com/watch?v=BVHoxGFqpf0

Give until it hurts
http://www.youtube.com/watch?v=w6m-E6DwOPc&feature=related

We must go
http://www.youtube.com/watch?v=b3NelRb1LY4

Liederen

Jeff Deo – These Hands
Relient K - Give
Surrender – Marc James
i follow you- Chris Tomlin
Hillsong – Take it all
Dc Talk – somebody’s watching me

 

Pagina afdrukken | 2760 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2021 Bisdom Roermond