De jonge Jezus

De jonge Jezus

Ieder die het hoorde bleef erover nadenken, en vroeg zich af: Hoe zal het verder gaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem.

Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.  Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.  Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.

(Lukas 1, 66 gevolgd door Lukas 2: 40, 47 en 52)

http://www.kerkvoorjou.nl/2060.htm

Goede God,

U heeft een plan met mij, maar ik kan niet in de toekomst kijken. Help mij om goede keuzes te maken die ertoe leiden dat ik echt uit de verf kom en iets kan betekenen voor deze wereld in.  Amen.

Pagina afdrukken | 2873 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2021 Bisdom Roermond