De profeten

Toen greep de HEER mij bij de hand en hield me voor dat ik me anders moest gedragen dan dit volk. (Jesaja 8, 11)

Ken jij de Dode Zee Rollen?

http://www.youtube.com/watch?v=vKzAwiGn7hc&feature=player_detailpage

De Dode Zee Rollen werden in 1947 door stom toeval gevonden door een geitenherder. Ze lagen in grotten langs de kust van de Dode Zee, ongeveer 20 kilometer ten oosten van Jeruzalem. De Dode Zee Rollen zijn restanten van ongeveer 825 tot 870 rollen, die uit tienduizenden afzonderlijke fragmenten bestaan. De teksten zijn op dierenhuiden, papyrus of koper geschreven met een soort inkt. Veel teksten staan ook in de Bijbel. Vooral de Grote rol van Jesaja valt op: Het is bijna volledig intact gebleven al die 2000 jaren!
De Jesaja Rol is 1000 jaar ouder dan de oudste Bijbel die we kennen! Dan is het natuurlijk heel spannend om te kijken of onze Bijbel nog wel lijkt op die superoude tekst! Nou “een beetje”, de woorden uit Jesaja blijken letterlijk dezelfde! En dat na zoveel eeuwen van overlevering!

Probeer jij eens in een kring een zinnetje door te fluisteren aan je buurman en die moet het weer doorfluisteren enz. Dat wordt lachen, want de kans is groot dat de laatste iets heel anders hoort, dan jij hebt doorgegeven.
Dus je begrijpt wat een wonder het is dat deze teksten na honderden jaren zonder boeken of smartphones nog precies dezelfde zijn. Ze zijn super nauwkeurig doorgegeven. Dat was blijkbaar heel belangrijk voor de mensen. Wat wil je: Het Woord van God, daar mag geen mens iets aan veranderen!

Jesaja leefde 700 jaar voor Christus. Toch voorspelt hij heel nauwkeurig wat er met de Verlosser (= Messias) gaat gebeuren en tot ieders verbazing gebeurt dat ook echt na 700 jaar met Jezus! Stel je voor dat jouw opa van zijn vader precies te horen krijgt wat er met jou zal gebeuren! Dat mag een wonder heten.

Profeet zijn dat leer je niet op school. Je bent het als God jou kiest!

OT <> NT

De profeten in het Oude testament voorspellen – Het Nieuwe Testament bericht wat er is gebeurt. Pak er enkele uit die je bijzonder vindt en zoek ze op. Daar zit eeuwen tussen, sterk hé!
De evangelisten twijfelen niet: Jezus is de Messias. Wat denk jij?

Geboren uit een maag (Jesaja 7:14; Matteüs 1:21-23)
Een afstammeling van Abraham (Genesis 12:1-3; 22:18; Matteüs 1:1; Galaten 3:16)
Van de stam van Juda (Genesis 49:10; Lucas 3:23, 33; Hebreeën 7:14)
Van het huis van David (2 Samuël 7:12-16; Matteüs 1:1)
Geboren in Betlehem (Micha 5:2, Matteüs 2:1; Lucas 2:4-7)
Naar Egypte meegenomen (Hosea 11:1; Matteüs 2:14-15)
Het doden van de baby's door Herodus (Jeremia 31:15; Matteüs 2:16-18)
Gezalf door de Heilige Geest (Jesaja 11:2; Matteüs 3:16-17)
Aangekondigd door de boodschapper (Jesaja 40:3-5; Maleachi 3:1; Matteüs 3:1-3)
Zou wonderen verrichten (Jesaja 35:5-6; Matteüs 9:35)
Zou goed nieuws prediken (Jesaja 61:1; Lucas 4:14-21)
Zou in Galilea prediken (Jesaja 9:1; Matteüs 4:12-16)
Zou de Tempel zuiveren (Maleachi 3:1; Matteüs 21:12-13)
Zou Zichzelf 173,880 dagen na de verordening om Jeruzalem te herbouwen als koning presenteren (Daniël 9:25; Matteüs 21:4-11)
Zou Jeruzalem als koning op een ezel binnengaan (Zacharia 9:9; Matteüs 21:4-9)
Zou door de Joden worden afgewezen (Psalm 118:22; I Petrus 2:7)
Stierf een vernederende dood (Psalm 22; Jesaja 53) met hierbij:
  Afwijzing (Jesaja 53:3; Johannes 1:10-11; 7:5,48) )
  Verraden door een vriend (Psalm 41:9; Lucas 22:3-4; Johannes 13:18)
  Verkocht voor 30 zilverstukken (Zacharia 11:12; Matteüs 26:14-15)
  Zweeg voor Zijn aanklagers (Jesaja 53:7; Matteüs 27:12-14)
  Werd bespot (Psalm 22: 7-8; Matteüs 27:31)
  Geslagen (Jesaja 52:14; Matteüs 27:26)
  Bespuugd (Jesaja 50:6; Matteüs 27:30)
  Zijn handen en voeten werden doorboord (Psalm 22:16; Matteüs 27:31)
  Werd met dieven gekuisigd (Jesaja 53:12; Matteüs 27:38)
  Bad voor ijn vervolgers (Jesaja 53:12; Lucas 23:34)
  Zijn zij werd doorboord (Zacharia 12:10; Johannes 19:34)
  Kreeg gal en azijn te drinken (Psalm 69:21, Matteüs 27:34, Lucas 23:36)
  Geen gebroken botten (Psalm 34:20; Johannes 19:32-36)
  Begraven in de graftombe van een rijk mens (Jesaja 53:9; Matteüs 27:57-60)
  Er werd om Zijn kleren geloot (Psalm 22:18; Johannes 19:23-24)
Zou uit de dood opstaan! (Psalm 16:10; Marcus 16:6; Handelingen 2:31)
Steeg op naar de Hemel (Psalm 68:18; Handelingen 1:9)
Zou aan de rechterhand van God zitten (Psalm 110:1; Hebreeën 1:3)

Goede God,

Uw woorden gelden voor alle tijden. Ze gaan nooit verloren en blijven altijd waar. Laat mij Uw woorden begrijpen, zodat ik zinvol en oprecht in de wereld sta en niet wegzak in het drijfzand van nutteloze, tijdelijke dingen. Amen.

Pagina afdrukken | 4576 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2024 Bisdom Roermond