Op reis naar het Beloofde Land

Op reis naar het Beloofde Land

Toen sprak God:“Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.” (Genesis 17,7)

Bekijk dit filmpje (let op: 50Mb!) over Abraham en denk eens na over de boodschap aan het einde.

Vergelijk jezelf hier met Abraham.

Gebed:

Vader God, dank U dat ook ik met U verbonden mag zijn
door het Doopsel dat Jezus heeft ingesteld.
Maak mijn geloof zo sterk als dat van Abraham,
opdat ik trouw kan zijn aan de belofte die ik bij mijn Vormsel heb uitgesproken:
Ja, ik geloof in één God, die de Vader is, de Zoon en de Heilige Geest.
Ja, ik beloof mij
te allen tijde te verzetten tegen kwaad en onrecht
om in vrijheid te leven als kind van God.
Ja ik verzet mij tegen de bekoring van zonde en onrecht,
zodat het kwaad zich niet van mij meester maakt.
En wijs de Satan, de aanstichter van alle zonden, af.
Dat beloof ik.

Moge U mij daarbij helpen. Amen.

Pagina afdrukken | 3531 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2021 Bisdom Roermond