De weg van Jezus

De weg van Jezus

Jezus werd voor de landvoogd geleid en deze stelde Hem de vraag: ‘Zijt Gij de koning der Joden?’ Jezus antwoordde: ‘Gij zegt het’. (Mat. 27, 11)

Verwerkingsopdrachten

  • Bij de filmclub op www.samueladvies.nl  kun je de film ‘Het levensverhaal van Jezus’ lenen. Een animatiefim over het leven van Jezus van de aankondiging van Zijn geboorte tot en met de verrijzenis en Pinksteren.
     
  • De veertigdagentijd is ook een tijd waarin we proberen meer aan anderen te denken om ons zo ook voor te bereiden op Pasen. Misschien lukt het je om in deze dagen wat vaker te bidden of uit de bijbel te lezen. Wat minder te snoepen of op een andere manier een offertje te brengen voor Jezus. Het bijgevoegde werkje ‘Goeddoen’ kan je misschien nog op een idee brengen.

Vader in de hemel, wilt U mij vergeven wat ik verkeerd heb gedaan en mij helpen het goede te doen?

Pagina afdrukken | 3081 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2022 Bisdom Roermond