Doop!

Doop!

En een stem uit de hemel sprak: ‘Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb’. (Mat. 3,17)

  • Als je gedoopt bent hebben je ouders misschien wel een fotoboek of film gemaakt van deze bijzondere gebeurtenis. Vraag of je hier nog eens naar mag kijken, als het goed is herken je nu ook de bijzondere momenten waarover je in de les hebt gehoord.

Goede God, ik dank U voor mijn Doopsel waardoor ik helemaal bij de Kerk hoor en U Vader mag noemen.

Pagina afdrukken | 4680 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2024 Bisdom Roermond