Pinksteren II

Pinksteren II

De Heilige Geest wil ook in jouw hart wonen.
Zie jij de “vlammetjes van vuur”?
Kun jij invullen wat de heilige Geest wil geven?

Pinksteren gaat door! Dat kun je zien op deze wereldbol.
Zo zie je hoe Gods Blijde Boodschap zich vanuit Jeruzalem over de hele wereld verspreid heeft en jij kunt eraan meewerken dat dat nog dóór gaat en dat Gods Liefde overal verkondigd wordt.

Goede God, U wilt er zijn voor alle mensen. Help mij te vertellen van uw liefde aan de mensen die U nog niet kennen. Laat mij met mijn familie en vrienden blij zijn omdat U liefde en vriendschap wilt geven. Zo kunnen wij meewerken aan de komst van uw Koninkrijk. Amen.

Pagina afdrukken | 2951 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2022 Bisdom Roermond