De doop in de Jordaan

De doop in de Jordaan

"Er kwam een stem uit de hemel: Jij bent mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in jou heb ik welbehagen."

Kun jij dit geheimschrift ontrafelen? Wat staat er?

Je vind de betekenis als je elke letter vervangt door de voorafgaande letter uit het alfabet.

 

C J K    I F U    E P P Q T F M    X P S E   K F   L J O E    W B O    H P E

……………………………………………………………………………………

 

Johannes de Doper doopt Jezus in de Jordaan. Wat er dan gebeurt zie je bij dit knutselwerkje

Net zoals tegen Jezus zegt God tegen jou: Jij bent mijn kind. Ik houd heel veel van jou!

 

Kun jij aangeven op deze kleurplaat hoe de hemel openbrak 

Maak er iets mooi van!

 

Als we het kruisteken maken, dan zeggen we:

In de naam van de Vader en de zoon en de heilige Geest.

Deze drie personen zijn aanwezig bij de doop van de Heer.

Kun jij aangeven hoe?

 

In de naam van  (1) de Vader  en (2) de Zoon en de (3) he­ili­ge Geest

Antwoorden:

  1. stem uit de hemel
  2. Jezus in de Jordaan
  3. de duif

 

Dank u goede God, dat U mijn Vader bent. Als ik niet meer aan U denk, denkt U nog aan mij. Help mij dan, om weer naar U terug te keren. Het is zo fijn om met anderen bij U te horen en kinderen van U te zijn. Dank u voor alle mensen die mij steeds weer bij U willen brengen. Amen.

Pagina afdrukken | 5211 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2024 Bisdom Roermond