Jezus wordt gedoopt in de Jordaan

Jezus wordt gedoopt in de Jordaan

“Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest”.

Gods Geest kwam in Jezus wonen. Zijn Geest wil ook in jou wonen. In de Bijbel is de duif vaak een symbool van de Heilige Geest. Maak het knutselwerkje: mobiel van drie duiven.

Lieve God, wilt U ook aan mij Uw Geest geven en in mij wonen?

Pagina afdrukken | 4176 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2022 Bisdom Roermond