Jezus in de tempel

Jezus in de tempel

“Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet da t ik in het huis van mijn Vader moest zijn?”

Jezus vond het fijn om in het huis van zijn Vader, van God, te zijn. Ook voor ons is het fijn en goed om in het huis van God te zijn. Om rustig te worden, om iets te vragen of om God te danken.

  1. Maak het knutselwerkje van de kerk.
     
  2. Maak met je papa en mama het gebedje af:

Jezus, ik ben blij dat……

Jezus, ik wil U bidden voor………..

Pagina afdrukken | 3592 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2024 Bisdom Roermond