Handreikingen en bouwstenen voor vieringen - Pasen

PASEN

Met het verhaal dat  hieronder staat kunt u een kindernevendienst/ kinderwoorddienst houden, óf in de Paasnachtwake, of in de mis van Pasen.

Doel van de kinderwoordendienst

Het lijdensverhaal en de verrijzenis extra onder de aandacht brengen op een niveau dat kinderen begrijpen. Voor de kinderen uit uw groep die ook bij deze dienst aanwezig zijn is het een herhaling ( zij kennen het verhaal al), en een andere verwerking.

Tijd

Tijdens de paasnachtwake hebt u aanzienlijk meer tijd om het verhaal te vertellen en te verwerken, omdat er dan veel lezingen zijn. De kinderen komen terug, vlak voordat de hernieuwing van de doopbeloften begint, tijdens het zingen van het ‘Alleluia’.

Op eerste Paasdag is dat anders…. Misschien moet u een verkorte versie van onderstaand verhaal nemen. De kinderen komen dan ná de preek terug.

Voorbereiden

 • genoeg prints van het verhaal
 • (roodfluwelen) kussen met een paarse doek eroverheen* doornenkroon ( van prikkeldraad of  hulst)
 • stevig wit papier. Groot genoeg om er een kroon mee te maken.
 • glimmertjes, blinkend papier etc. om de kroon mee te versieren.
 • schaartjes,  lijm etc.
 • enkele afbeeldingen die het verhaal ondersteunen, groot genoeg vergroot om aan de kinderen te kunnen laten zien. Zorg dat er eentje bij is waarop de doornenkroon duidelijk te zien .
 • als u geen roodfluwelen kussen kunt vinden, kunt u de paarse doek omwisselen voor een witte na het vertellen van het paasverhaal.

Aangezien de kinderen meteen voor de liturgie van het Woord met u mee zullen gaan en na de preek weer terug zullen komen, wordt er aan het begin en eind van deze bijeenkomst geen kruisteken gemaakt of extra gebed gebeden. De kinderen voegen immers weer in de H.Mis in , zij hebben dus al een openingskruisteken gemaakt, zij gaan nog gezamenlijk met de kerkgangers bidden en zullen aan het eind van de Mis ook weer een kruisteken maken.

Kinderwoordendienst

Voorbereiden

In de ruimte zelf:

 • stoel voor de verteller
 • tafeltje met daarop: een kussen met paarse doek
 • de doornenkroon legt u terzijde

Na binnenkomst:

Kinderen uitleggen wat er zal gebeuren.

 1. vertellen verhaal van Pasen
 2. goed kijken naar de plaatjes.
 3. maken van de kroon

Paasverhaal

Iedereen wist wie Jezus was.
Drie jaar lang was Hij door het land getrokken.
Drie jaar had Hij de boodschap van God verkondigd.

De mensen luisterden met plezier naar zijn verhalen.
Veel mensen geloofden wat Hij zei.
Gewone mensen waren dat.
Boeren, arbeiders en bakkers.
Een week geleden nog maar,
Toen hadden ze hem ingehaald.
“Lang leve onze leider, onze koning. Hosanna, hoera”,
hadden ze geroepen.                                                                
(Afbeelding tonen: Jezus op ezel)
Veel rijke mensen wilden niet naar Hem luisteren.
Ze wilden niet geloven wat Hij zei.

De machtige en rijke mensen wilden dat Jezus weg ging.
Ze verzonnen een plan, een heel slecht plan.
Misschien moest Jezus maar dood.

Zij sturen soldaten naar Jezus.
Die nemen Jezus gevangen en brengen Hem weg.

[De mannen brengen Jezus naar de tempel.
Daar zitten ze op Hem te wachten.
Het zijn geen vrienden die daar op Hem wachten.
Het zijn machtige mannen die Jezus weg willen hebben.
Mannen die genoeg hebben van Zijn verhalen.
Die willen dat Hij Zijn mond houdt.]

[Jezus moet naar Pilatus, de landvoogd.
Die kan hem veroordelen.
Die weet wel een straf.]

Dan staat Jezus voor Pilatus.
Die kan geen slechte dingen vinden.
Jezus heeft niets fout gedaan.
Maar het volk op het plein roept:
“Maak Hem dood! Maak Hem dood!”
Niemand roept nog ‘Hoera voor onze koning.’

Pilatus stuurt Jezus weg.
Jezus krijgt een kroon van doorns op zijn hoofd.
Naar het kruis en naar de dood.
( Afbeelding tonen. Zorg dat de doornenkroon duidelijk te zien is.)
(De voorbereide doornenkroon op het kussen leggen)

Vrienden leggen later Jezus in een graf.
Ze rollen een steen voor de ingang.
Treurend houden zij de wacht.
(afbeelding)

Een nacht lang hebben ze daar gezeten.
Heel de nacht is er gewaakt.
Als ze dan naar huis gaan staan anderen op wacht.
Het zijn soldaten van Pilatus.
Die sturen iedereen daar weg.

Op de derde dag komt er een engel.
De wachters staan verstijfd van schrik.
Hem durven ze niet weg te sturen.
De engel rolt de steen weg en kijkt op.
Er komen mensen aan.
Maria van Magdala is het.
Naast haar loopt de andere Maria.
Samen willen ze naar Jezus toe.
De engel zegt tegen hen:
“Wees niet bang.
Ik weet dat jullie Jezus zoeken maar Hij is niet hier.
Hij is tot leven gewekt zoals Hij gezegd heeft.
Kom, kijk maar waar Hij gelegen heeft.”
De vrouwen kijken en zien dat het graf leeg is.
(afbeelding)

De engel stuurt hen weg.
“Ga snel naar de leerlingen.
Zeg hen dat Jezus leeft.
Hij is uit de doden opgewekt!
Ga allemaal snel naar Galilea.
Daar zullen jullie Hem zien.
Hij zal jullie Heer, jullie Koning zijn.”
(paarse doek van het roodfluwelen kussen halen. Of: paarse doek van het kussen halen en de witte erop leggen).

(De vrouwen gaan snel van het graf weg,
Ze lopen zo hard als ze kunnen.
Dit nieuws moeten de leerlingen horen.
Onderweg komt Jezus hun tegemoet.
Hij groet hen en zij gaan naar Hem toe.
Toen zei ook Jezus tegen hen:
”Wees niet bang.
Zeg Mijn vrienden dat ze naar Galilea moeten.
Daar zullen zij Mij zien.”)

De tekst tussen […] kan eventueel achterwege worden gelaten.

Verwerking

Enkele vragen stellen om het verhaal mee te bespreken.
Bijvoorbeeld: Over wie gaat het verhaal?
Houden de mensen van Jezus? ( Eerst wel.)
Waarom houden ze van Hem?
Heb je goed naar de plaatjes gekeken? Heb je de kroon ook gezien? Op welk plaatje etc.
Wat voor soort kroon krijgt Jezus?

We maken een nieuwe kroon! Een versierde feestkroon. Want het is feest vandaag: Jezus leeft!

Met de kinderen een kroontje maken en die laten versieren.
Als er grotere kinderen bij zijn dan kunnen die de kleinere helpen.

De kroontjes mogen de kinderen straks in de buurt van de paaskaars neerleggen.
Eén kroon krijgt op het witte kussen een prominente plaats.

Kies een paar kinderen uit die straks, bij terugkomst in de kerk, samen met u in het kort kunnen vertellen wat er zoal besproken is tijdens de kinderwoorddienst en  waarom u een feestkroon voor Jezus gemaakt hebt.

Tips

Wilt u met  uw groepje extra stilstaan bij het graf en hoe Jezus’ verrijzenis een omkeer in een mensenleven is? Dan kunt u kijken bij  jaar 1, Pasen, voor de leeftijd 4-6 jaar. Daar staat een uitgewerkte Woord- en gebedsdienst voor Paaszaterdag.

Voor een kinderwoorddienst ( ook wel kindernevendienst genoemd) kunt u ook gebruik maken van de boeken ‘met Kinderen het Woord vieren’ van Stichting Samuël.

Is er een gezinsviering met Pasen? Misschien kunt u dan met uw groepje kinderen ‘invoegen’…

Is er geen gezinsviering? Dan willen kinderen van uw groepje misschien wel ‘meehelpen’  in de missen van de Paasnachtwake of Pasen. Boekjes uitdelen, binnendragen van de kaarsen voor de hernieuwing van de doopbeloften, kaarsen uitdelen, aandragen van de offergaven: allemaal werkjes die kinderen maar al te graag doen. In goed overleg met werkgroepen en kosters is er veel mogelijk…

Pagina afdrukken | 4464 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2021 Bisdom Roermond