Een boek gevonden…

Een boek gevonden…

Meer achtergrondinformatie over de relatie Schrift, traditie en leergezag is ook te vinden op:
www.stvitus.nl/concilie.

Over de voltooiing van het Oude Testament en/door het Nieuwe Testament: http://www.allabouttruth.org/dutch/messiaanse-profetie.htm en http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/35175-jesaja-53-profetieen-oude-testament-vervuld-door-jezus-3.html.

Pagina afdrukken | 4380 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2022 Bisdom Roermond