God schept hemel en aarde

God schept hemel en aarde

In de Algemene inleiding op de eerste vier bijeenkomsten staat de volgende tekst:

In de schepping van de wereld en de mens heeft God als eerste laten zien dat zijn Liefde en Wijsheid alles te maken hebben met het plan dat Hij met de mensen heeft. (315) Ook de Heilige Geest en Jezus hebben samen met God de Vader, deel aan de schepping. Zij zijn samen één. (317) God heeft de wereld gemaakt om de mensen te laten delen in Zijn Goedheid, Schoonheid en Waarheid. (319)
Zes dagen heeft God hard gewerkt en op de zevende dag rustte God uit. Hij vraagt aan de mensen om dat ook zo te doen. De Zondag is bedoeld als ritme in de afwisseling van werken en rusten. Op Zondag heb je tijd voor God, voor elkaar en voor gezellige dingen die je samen kunt doen.( 2184)
God heeft een goed plan voor de mensen en Hij houdt heel veel van de mensen. Mensen zijn anders dan dieren. Mensen kunnen van God houden. Dat is ook de bedoeling van God. Zo heeft God de mensen zelf gemaakt.
Maar mensen kunnen ook fouten maken, omdat mensen zelf mogen kiezen. In de relatie met God noemen we dat zondigen. En dan horen we in de Bijbel verhalen over hoe het daadwerkelijk mis ging. Bijvoorbeeld in het verhaal van Adam en Eva. Zij kiezen ervoor om toch van de appel uit de boom te eten. Tot dan toe is alles goed, maar daarna weten ze ook wat kwaad en slecht is. Er gaat nog meer mis en dan wordt God boos. Hij probeert dan opnieuw te beginnen met de mensen en Hij wil dan helpen bij ieder stapje dat mensen zetten. We horen dat in het verhaal van Noach. (56) En de vriendschapsband die God heeft met Noach blijft net zo lang duren totdat over de hele wereld bekend is wat de Goede en Blijde Boodschap van Jezus is. (58) Zolang zal er een regenboog aan de hemel staan, als teken daarvan.
God is van begin tot einde bij ons om ons te beschermen en te helpen.
We horen in deze module ook nog een ander verhaal waarin het fout ging. Want sinds Adam en Eva hun zonde tegenover God begaan hadden, gaat er steeds weer wat mis. We horen een verhaal over twee broers, die heel verschillend zijn en ieder andere dingen belangrijk vinden.
Ze heten Kaïn en Abel. Kaïn denkt meer alleen aan zichzelf en is jaloers op Abel.
Ontrouw aan God, gaat hand in hand met de fouten die mensen dan maken.
De mens is heel bijzonder in de schepping. Omdat mensen kunnen kiezen of zij de Liefde van God willen of niet. Mensen kiezen soms ook verkeerd en dan gebeuren er zonden en de eruit voortvloeiende slechte dingen. (401) Toch blijft God steeds bij ons en wil ons helpen

De nummers tussen haakjes verwijzen naar de catechismus van de katholieke kerk (CatKK). Deze zijn na te lezen op www.rkdocumenten.nl  Met een verwijzing naar Youcat, jongerencatechismus.

Pagina afdrukken | 5460 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2022 Bisdom Roermond