Contact

Voor vragen over deze catechesemethode, voor redactionele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Christoffel Vermazen, , 06-13189289.

Voor de aankoop van de boeken kunt u terecht bij de plaatselijke of regionale boekhandel en/of bij de Uitgever Adveniat in Baarn:
Adveniat geloofseducatie, , 088-2383600, www.adveniat.nl

Voor technische vragen en/of opmerkingen over deze website:
KloinkStudio: info@kloinkstudio.nl, www.kloinkstudio.nl

Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2024 Bisdom Roermond