Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over aankoop van de methode 'Het Licht op ons pad':
de Heer Matheu Bemelmans, Dienst Pers en Communicatie van het Bisdom Roermond, , 0475-386892
en/of
Adveniat geloofseducatie, Jeanine van Poppel, , 088-2383600, www.adveniat.nl

Voor technische vragen en/of opmerkingen over deze website:
KloinkStudio: info@kloinkstudio.nl, www.kloinkstudio.nl

Voor redactionele vragen en/of opmerkingen betreffende de inhoud van de leerboeken als ook de inhoud van de website kunt u terecht bij:
Christoffel Vermazen, , 06-13189289.

Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2021 Bisdom Roermond