Colofon

Het Licht op ons pad

Een methode voor doorlopende parochiecatechese voor 4 jarigen tot en met jong volwassenen. Bestaande uit een driejarige cyclus (jaar 1, 2 en 3), verdeeld over vijf leeftijdscategorieën (4-6 jarigen, 7-9 jarigen, 10-12 jarigen, 13-15 jarigen en 16 jaar -en ouder), elke leeftijdscategorie met 16 bijeenkomsten per jaar. Ook geschikt voor gebruik op scholen voor primair en secundair onderwijs.

U bevindt zich nu op de website die bij deze methode hoort.

Jaar 1

Hoofdredactie en projectleiding: John Marx
Assistent-hoofdredactie: Drs. Jeanet Aartsen
Auteurs:
4-6 jarigen: Carla Roetgerink en Drs. Marjet de Jong
7-9 jarigen: Drs. Jack Visker
10-12 jarigen: Drs. Liesbeth Stalmeier, Drs. Lidwien Meijer, John Marx
13-15 jarigen: Marcus Vankan pr., Dr. Willien van Wieringen
16 jaar en ouder: Wout van den Broek, Susan Baltussen
Vieringen: Susan Baltussen
Website: Jules de Bruin pr., Samuel Advies Oisterwijk
Illustratoren:
4-6 jarigen: Willeke Brouwer
7-9 jarigen: Els van Egeraat
10-12 jarigen: Helen van Vliet
13-15 jarigen: John Rabou
16 jaar en ouder: Martina Schäfler
Grafisch ontwerp: MVDBD, Hilversum
Redactie: Dr. Stijn Van den Bossche, Mgr. Dr. Ben Janssens, Lic. Marc Heemels, Mgr. Dr. Everard de Jong, Lic. Marc Hooijschuur
Eindredactie: Marjo van Helvert, Drs. Marjet de Jong, Drs. Liesbeth Stalmeier, Susan Baltussen, Mgr. Rene Maessen
Redactieadviseurs: Mgr. Dr. Ben Janssens, Prof. Dr. MSc Johan van der Vloet
Website-ontwerp en -realisatie: KloinkStudio Heerlen
Imprimatur: Mgr. Dr. Everard de Jong
6 januari 2012 op het hoogfeest van de Openbaring des Heren

Jaar 2

Hoofdredactie en projectleiding: John Marx
Website: KloinkStudio Heerlen (bouw en beheer)
Jules de Bruin pr. (achtergrondinformatie)
Samuel Advies Oisterwijk (werkvormen)
Susan Baltussen (vieringen)
Lic. Marc Hooijschuur (redactie)
Auteurs:
4-6 jarigen: Drs. Edith Vos-van Norren en Drs. Marjet de Jong (versjes)
7-9 jarigen: Susan Baltussen
10-12 jarigen: Drs. Jack Visker
13-15 jarigen: Dr. Willien van Wieringen
16 +: Chris Vermazen
Illustratoren:
4-6 jarigen: Willeke Brouwer
7-9 jarigen: Els van Egeraat
10-12 jarigen: Helen van Vliet
13-15 jarigen: John Rabou
16 +: Martina Schäfler
Redactie: Dr. Stijn Van den Bossche, Lic. Marc Heemels, Mgr. Dr. Everard de Jong
Eindredactie: Marjo van Helvert, Mgr. René Maessen
Assistent-hoofdredactie: Drs. Jeanet Aartsen
Redactieadviseurs: Mgr. Dr. Ben Janssens, Prof. Dr. MSc. Johan van der Vloet
Design: MVDBD, Hilversum
Bijbelverantwoording: De bijbelteksten in deze methode zijn genomen uit de Bijbel, Willibrordvertaling 1978, © Katholieke Bijbelstichting ’s-Hertogenbosch, in samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting, Leuven.
Imprimatur: Mgr. Dr. Everard de Jong, 6 januari 2013
Op het hoogfeest van de Openbaring des Heren.

Jaar 3

Hoofdredactie en projectleiding: John Marx
Website: KloinkStudio Heerlen (bouw en beheer)
Jules de Bruin pr. (achtergrondinformatie)
Samuel Advies Oisterwijk (werkvormen)
Susan Baltussen (vieringen)
Lic. Marc Hooijschuur (redactie)
Auteurs:
4-6 jarigen: Drs. Edith Vos-van Norren en Drs. Marjet de Jong (versjes)
7-9 jarigen: Susan Baltussen
10-12 jarigen: Ineke van Cuijk
13-15 jarigen: Dr. Willien van Wieringen
16 +: Chris Vermazen
Illustratoren:
4-6 jarigen: Willeke Brouwer
7-9 jarigen: Els van Egeraat
10-12 jarigen: Helen van Vliet
13-15 jarigen: John Rabou
16 +: Martina Schäfler
Redactie: Dr. Stijn Van den Bossche, Lic. Marc Heemels, Mgr. Dr. Everard de Jong
Eindredactie: Marjo van Helvert, Mgr. René Maessen
Assistent-hoofdredactie: Drs. Jeanet Aartsen
Redactieadviseurs: Mgr. Dr. Ben Janssens, Prof. Dr. MSc. Johan van der Vloet
Design: MVDBD, Hilversum
Bijbelverantwoording: De bijbelteksten in deze methode zijn genomen uit de Bijbel, Willibrordvertaling 1978, © Katholieke Bijbelstichting ’s-Hertogenbosch, in samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting, Leuven.
Imprimatur: Mgr. Dr. Everard de Jong, 6 januari 2013
Op het hoogfeest van de Openbaring des Heren.

In samenwerking met en aanbevolen door:
Officium Catecheticum te Utrecht en de Interdiocesane Commissie voor Catechese te Brussel.

© 2012 - 2024 Bisdom Roermond
in samenwerking met Adveniat Geloofseducatie, ’s-Hertogenbosch.

Uitgave:
© 2012 - 2024 Adveniat Geloofseducatie BV, Baarn.
In samenwerking met het Bisdom Roermond.
Postadres: Postbus 44, 3740 AA Baarn
Telefoon +31 (0)88 23 83 600

De teksten en illustraties op deze website zijn eigendom van het bisdom Roermond, de auteurs en de illustratoren. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking, behoudens ingeval beperkingen door de wet van toepassing zijn, en onder gehoudenheid aan de daarbij gestelde voorwaarden te voldoen, zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Mochten derden menen rechten te kunnen claimen op andere niet genoemde teksten die op deze website zijn opgenomen, dan dient men zich te wenden tot één van de adressen genoemd onder het kopje 'Contact'.

Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2024 Bisdom Roermond