De ziekenzalving

De ziekenzalving

´Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.´ (Jakobus 5,14-15)

Verwerkingsopdrachten:

  • Misschien vind je het leuk om wat meer te weten over het leven van Bernadette, aan wie Maria in Lourdes is verschenen. Bij de filmclub van Stichting Samuel kun je meerdere films over de H. Bernadette lenen. Zie www.stichtingsamuel.nl
     
  • Een “weetje”:In de ochtend van de 'Donderdag in de Goede Week' wordt in de Kathedraal van ieder Bisdom een zogeheten Chrismamis gevierd. Tijdens deze mis wijdt de bisschop voor het hele jaar het Chrisma: dat is de olie die onder meer wordt gebruikt voor de Zalving bij de sacramenten van Doopsel, Vormsel en de Ambtswijding tot priester en bisschop. Ook zegent de bisschop de olie voor de zieken en voor deelnemers aan het Catechumenaat. Soms vindt de chrismamis niet in de ochtend, maar in de middag plaats. Soms ook wordt de chrismamis niet op de Donderdag, maar op een eerdere dag in de Goede Week gevierd.
     
  • In een hobbywinkel kun je was kopen om kaarsen te versieren, misschien kun je een mooie kaars maken voor een zieke in je omgeving. Als je deze kaars gaat brengen is het natuurlijk mooi als je erbij aangeeft dat je ook voor deze persoon zult bidden.

Lieve Jezus, wilt U dicht bij de mensen zijn die weten dat ze gauw dood zullen gaan.

Pagina afdrukken | 3523 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2019 Bisdom Roermond

Bericht aan de redactie

Mist er iets op deze pagina, of heeft u een fout gevonden, laat het ons dan weten!

Vult u hieronder het formulier in, dan zullen wij er alles aan doen om de pagina zo snel mogelijk bij te werken!

Wij danken u voor de genomen moeite.


Formulier