Handreikingen en bouwstenen voor vieringen - Kerstmis

Kerstmis

Bij de methode hoort een aparte module ‘vieringen’. Daarin wordt een inleiding op liturgie gegeven. Daar treft u ook een schema aan voor een H. Mis en voor een Woord- en gebedsviering.  De bouwstenen  van de website zijn een hulp bij het gestalte geven van vieringen. Hierbij worden de schematische overzichten van H. Mis en Woord- en gebedsviering gebruikt, zoals die in de methode staan.

In de nachtmis van 24 december en ook op 1e Kerstdag geven veel koren, ensembles en fanfares graag acte de présence. Het is niet altijd gemakkelijk om daar als catechesegroep ook nog bij aan te schuiven. Vandaar dat er hier suggesties gegeven worden voor vieringen die u vrij gemakkelijk zelf kunt verwezenlijken, zonder anderen voor het hoofd te stoten.

Maar uiteraard zijn elementen uit de vieringen zoals u die hieronder aantreft, altijd in te passen in , bijvoorbeeld, een nachtmis die ook gezinsviering is. Dat vraagt dan wat meer voorbereiding en overleg vooraf.

Onderaan treft u extra liedsuggesties aan.

Kerstmis

Met de bouwstenen zoals die hieronder staan kunt u

 • een kinderwoorddienst samenstellen op 1e Kerstdag, voor al de kinderen die in de kerk zijn

Voorbereiden:

Voor de viering zelf:

 • Kijktafel klaarzetten
 • Adventskrans op de kijktafel.
 • Maria en Jozef, os en ezel op de kijktafel
 • Zorgen voor lezenaar, of anders duidelijke plaats waar gelezen wordt ( boekenstandaard met van tafel afhangende witte doek).
 • (Zorgen voor de (gevulde) boodschappenmand. *)

Kinderwoorddienst op 1e Kerstdag

 • Kijktafel klaarzetten met daarop: adventskrans, Maria, Jozef, os en ezel (gevulde boodschappenmand bij de tafel neerzetten.)
 • Bij binnenkomst kinderen: 4 adventskaarsen aansteken
 • Samen kijken en bespreken wat er op de tafel staat……….

Dan:

 • Kerstverhaal vertellen, uit het werkboek van bijeenkomst 8
 • Kindje in kribje bij Maria, Jozef os en ezel neerzetten.
 • De herders kwamen en brachten wat te eten en te drinken mee…. (De boodschappenmand bespreken: nog steeds zijn er mensen die net zo arm zijn als Jezus .
 • De mand bij terugkeer in de kerk als ‘offergave’ zijn woordje laten meespreken.)
 • De drie koningen bij het stalletje plaatsen.

Bespreken: wat heeft het verhaal ons te vertellen. Wat brengen wij mee voor Jezus in de kribbe?

Bid samen het  de korte zegen uit bijeenkomst 8:

Laten we dan nu op weg gaan,
met Gods licht schijnend op ons pad.
Dat wij zijn zegen mogen dragen
om elkaar tot zegen te zijn.

* De boodschappenmand kunt u gebruiken wanneer uw groep meedeed met de diaconale actie van de parochie. Het vergt wel wat organisatie. De kinderen kunnen de mand vanuit de Woorddienst meenemen en als offergave aandragen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tips:

U kunt ook heel goed samenwerken met de viering van de 4-6 en 7-9 jarigen. U sluit dan aan.

De kinderen uit uw groep kunnen teksten lezen, reporter of interviewer zijn.

Zij kunnen eventueel ook het slotgebed uit bijeenkomst 8lezen

Liedsuggesties

Wat God zegt, gebeurt ook echt. J.Mulder/ A.de Vogel. Timotheüs Kinderliedjes.liedboek 1. Sept.1991 p.106. ISBN 90 73058 27 9

Het is Advent. Greet Bronkerhof- van der Waa/ Gerard van Amstel. Dromen worden waar. P. 22/23, 2001 SGO Hoevelaken. ISBN 7315 97 0

Kijk naar het licht. Greet Bronkerhof- van der Waa/ Gerard van Amstel. Dromen worden waar. P. 14/15, 2001 SGO Hoevelaken. ISBN 7315 97 0

Toch is het feest. Jan Visser. Het is feest vandaag! 20 liedjes voor gedenk-en feestdagen. Kok, 2005. P.10/11. ISBN: 90 435 1048 3

De herdertjes. Jan Visser. Het is feest vandaag! 20 liedjes voor gedenk-en feestdagen. Kok, 2005. P.12/13. ISBN: 90 435 1048 3

Jezus is geboren. Terrye Coelho. ©Maranatha Music/ Universal Songs, Hilversum

Uit: Ga je mee op zoek? Jan Visser. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1993, p. 26/27 ISBN 90 297 1186 8

Glorie, glorie, gloria. Ga je mee op zoek? Jan Visser. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1993, p. 20/21 ISBN 90 297 1186 8

Wilt u nog eens kijken naar gebeden etc. uit jaar 1? Dat kan.
Kies de code voor de vieringen jaar 1: 1241

Pagina afdrukken | 1226 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2018 Bisdom Roermond

Bericht aan de redactie

Mist er iets op deze pagina, of heeft u een fout gevonden, laat het ons dan weten!

Vult u hieronder het formulier in, dan zullen wij er alles aan doen om de pagina zo snel mogelijk bij te werken!

Wij danken u voor de genomen moeite.


Formulier